Vocabulario TarahumaraA B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Español
Tarahumara
vaca wasi
vaciar ku'liwa, rowá
vacío níwire
vacunar uché
vacuna uchéra
vagina muchíka
vaina kájera
valer natiguí
valiente aparúame
valor natigára
vanidoso níriami
vapor morí
vaqueta moká
varón rejói, owí
vaso basi
vecino murubé bitéame
veinte osá makoi
vejiga sijaré
vela rajirí
veloz warina
vena lábara
venadito maríchi
venado chumarí
vencer omeba
vender rarínea
venenoso omée
venir iná, norina
ventana yéachi
ventana abierta irápatami yéachi
ventilar iké
ver niná
verdad bichíware
verdadero bichíwami
verde siyonáwame
verga bisaká
vergüenza rewérame
vestido tabáchame
vez siné
vía bowí
víbora sinowi
víbora de cascabel sinowi chamurára
vid urí (vitis uvifera)
vida iwitarime
vieja wiráami
viejo ochérami
viento iká
vientre ropá
viga kutegá
vigilar tibú, retewi
vigoroso jiwérami
violento apurúami
viuda kunámame
viudo upímame
vino ba'wíra
vino tinto urí ba'wíra
violeta chomítuame 
vivir bité
vive allí rijóara
vivo akame
volar i'ní, i'nisa
voltear ku'lina, ri'nabú
voltear la tierra ri'nawí
volver norina
volver por detrás ku norina
vomitar opesi o'yó
vómito o'yonara
voraz imúami
voz ne'ogá
vuelta nirí
vuestro yeme níwara