Vocabulario TarahumaraA B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Español
Tarahumara
o bien nirá
objeto namuti
obra oráame
obrar orá
océano warú ba'wíchi
ocote okó
ofrenda yúmarí
oído naká
oír (quiebrarse algo) na'rícha
ojo busí
olla sekorí
ombligo sukí
ordenar nurá
oreja naká
ortiga ra'ó
osa ojuí mukira
osito ojuí ba'chíra
oso ojuí
oso negro ojuí (ursus americanus)
oveja bo'wá
ozesno ojuí ba'chíra