Vocabulario TarahumaraA B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Español
Tarahumara
macho owí
madera ku
madera podrida ku'sáa
madre eyé
Madre luna Eyerúame
madroño urúbasi
maestro binériami
maguey me
maíz sunú
mal niba
malo chati
manantial ba'jíchi
mandamiento nuraréwame, nurárira
mandar nurá
mano siká
manta chiní
manzana másara
mañana ba'arí
mapache batú
mar warú ba'wíchi
maraca maraká
mariposa nakarópari
marrano kochi
más abajo rirí tugá ri'reri
más acá wakinánokuá
mazorca (de maíz) pachí sunú
medico ónami
media noche nasipa rokogó
medio nasipa
mellizo maríachi
mestizo chabochi
mejicano méjika
Méjico Méjiko
mentón charóarawa
meseta ipó
metoro okuri
mexicano méjika
México Méjiko
mezcal me ba'wíra
mezquino risirúami
millonario níwami
mitad nasipa
mosca si'orí
mosco ajó
mosquito ajó
montaña kawí
monte kawí
morado (color) chomítuame
morir mukú
mostrar riwí
mucha weká, wekabé, wabé
muchísimo wabé
mucho we, weká, wekabé, wabé
muchos weká
muerto chu'wí
mugre chorówa
mujer mukí
mundo kawí
muslo kasí
muy we
muy poco pebi