Vocabulario TarahumaraA B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Español
Tarahumara
idioma ra'ícharame
idioma español kastiyati ra'ícharame
idioma mexicano méjika ra'icharame
idioma tarahumara rarámuri ra'ícharame
infante towí
infantes kúrowi
inframundo re'ré a'ware
infierno re'ré a'ware
inmortal tasi mukúame
iglesia ri'obá, teyopa
ir ena
izquierdo oná, o'winá