Vocabulario MAZAHUA

Selecciona la letra de inicio de la palabra en españolubre xib’a
una d’aja
uno d’aja
uña xøjø
USA Axeseba (Arriba de aquí)
uva obxi
vaca b’aga
valiente kjuana, chala
valle b’atrjú
Valle de Bravo Pameje
vapor pjúmpa
vara dyezaa
veinte dyote
vejiga b’ixiga
vela yøø
vello ñii
vena dyetúnú
venado pjanteje
vender pø’ø
vendido pø’ø
venir ëjë
ventana jñeje
ventosidad pjixi
ver janra
verano yejuarú
verga (pene) d’aa
verde k’anga
vergüenza tseje
vestido kjezhe
vía ñiji
víbora k’ijmi
vid obxi
viejo ze
viento nrajma
viga dyaxú
villa tsijñiñi
vino tr’apjú
viña obxi
Virgen Maria Nanabi
vomitar chokú
vómito dyø’ø
voz jñaa
vuelta b’okú
xoconoxtle ixkijñi
y (conjunción) ñe
yerno b’eñeje
yogurt ixb’aa
yunta yunra
zacate sapjadú
zaguán ndangoxti
zamarra jiáspajna
zanate b’encho
zapato mbokua
zapote muza
zapote negro b’omuza
Zitácuaro Xonxua
zopilote roparú
zorra újmú
zorrillo yobú
zorro újmú
zurco tr’jáá
zurdo kodye