Vocabulario MAZAHUA

Selecciona la letra de inicio de la palabra en españolla (artículo) nu
labor pekjo
ladera kjinsi
ladrón mbee
lagartija yorga
lagarto satajma
lamer zúsú
laringe dyizi
las (artículo) yo
lavar b’edye
lazo chjúmú
leche b’aa
leche búlgara ixb’aa
lejos jëë
lengua jñaa
lengua de vaca (planta) b’ontrjua
lengua española jñangicha
lengua mazahua jñatrjo, jñatjo
lengua mexicana jñab’onro
leña zaa
leñador nruzaa
león miji
levadura ixki
libreta skuama
libro skuama
lienzo b’itu
limón ixi
limpiar chjinzi
llano b’atrjú, kjosú
llevar edyi
llovizna xidyeb’e
lluvia dyeb’e
loco leke
los (artículo) yo
luciérnaga nzhedyi
luego kjanu
luna zana
lunes nonexi
luz jiasú