Vocabulario Vietnamitaabandonar  (objeto) bỏ
abrazar  ôm chặt
abrir  mở
acabar  ('achever') xong, kết thúc
acoger  đón, tiếp, tiếp đón
acompañar  đi cùng
aconsejar  khuyên bao
acordar  (precio) thỏa thuận
actuar  (en teatro) diễn, diễn kịch
acusar  buộc tội
adiestrar  (perro) luyện tập
adivinar  đoán (vt, vi)
admitir  (en un lugar) cho vào
advertir  ('avertir') báo
afilar  mài
afirmar  ('state: declare') tuyên bố
agarrar  chộp lấy
agitar  lắc
aguantar  (tolerar) chịu đựng
ahorcar  treo cổ
ahorrar  (dinero, tiempo) tiết kiệm
alcanzar  (ciudad etc) tới
alimentar  (dar de comer) cho ăn
almacenar  cất giữ
alquilar  thuê
amar  yêu
amenazar  đe dọa
ampliar  ('extend') mở rộng
andar  đi bộ (ir a pie)
animar  (alegrar) vui lên
anunciar  thông báo, báo
añadir  (ingrediente) thêm vào
apagar  (radio, televisión) tắt
aparecer  (en película, nuevo producto) xuất hiện
aplastar  đè, làm nát
aprender  học
aprobar  tán thành
apuntar  (anotar) ghi chép
arder  cháy
arrastrar  kéo
arreglar  (reparar) sửa chữa
asar  (carne) quay
asesinar  giết chết
aspirar  hút
asustar  làm hoảng sợ
atacar  tấn công
atar  (nudo) thắt nút
atender  (prestar atención) lắng nghe (=escuchar), hãy chú ý (!uso)
atrapar  bắt
aumentar  tăng
avisar  ('avertir') báo
ayudar  giúp
bailar  nhảy
bajar  đi xuống
besar  (vt) hôn
borrar  xóa
brillar  (sol, luna) chiếu sáng
buscar  tìm kiếm, tìm
calentar  (habitación) sưởi ấm
cambiar  (vt, alterar) thay đổi
caminar  (ir a pie) đi bộ
cantar  hát
capturar  (persona, animal) bắt
cargar  (coche, camión) chất
casarse  cưới
castigar  trừng phạt
cavar  đào
cazar  săn bắt
celebrar  (festejar) kỷ niệm
cerrar  đóng
comenzar   (&#
comer  ăn
completar  điền
comprar  mua
comprender  hiểu
comunicar  (teléfono: comunica) đường dây bị bận
conducir  lái xe
confiar  tin cậy
conocer  (a algn) biết
contar  ('tell') kể
coser  khâu
crear  (visto prensa) tạo nên
creer  (opinar) nghĩ
cruzar  ('go across to') sang
dar  cho
decidir  quyết định, xử đoán
decir  nói
dejar  (mis padres me dejan ir a Vietnam) bố mẹ tôi để tôi đi thăm Việt Nam
desayunar  ăn sáng
descansar  nghỉ
dibujar  vẽ
dormir  ngủ
empezar  bắt đầu
enseñar  (instruir) dạy
entender  (Chile: entiendes?) cachai? *
entrar  vào
enviar  gửi (a: cho)
esconder  giấu
escribir  viết
escuchar  nghe
esperar  đợi, chờ
estar  (~ en) ở (o'?)
estudiar  học
expedir  (pasaportes) cấp
faltar  (a X le falta Y) X thiếu Y
firmar  ký
fumar  (vi) hút thuốc (hút: inspirar, thuốc: tabaco, cigarrillo)
ganar  thắng
girar  (~ a la derecha) rẽ bên phải
gustar  (a X le gusta Y) X thích Y
hablar  (vi) nói chuyện
hacer  làm
intentar  thử
investigar  ('study, research') nghiên cứu (ej historia)
invitar  mời
ir  đi
irse  đi
jugar  chơi (juego, tb tocar instrumento)
lanzar  (arrojar) ném
lavar  (platos, manos, coche) rửa
leer  đọc
levantar  ('lift') nâng lên
levantarse  (por la mañana) dậy
liberar  (prisionero) thả
limpiar  (vt) làm cho sạch
llamar  gọi (por ej a los niños), (sur) kêu (tb gritar (tb kêu gào))
llamarse  (&#
llegar  đến, (sur) tới
llenar  đổ đầy
llevar  ('take') đưa
llorar  khóc
lograr  đạt được
luchar  (~ contra algn) chiến đấu
montar  (~ en: vehículo) lên
mostrar  chỉ
nacer  sinh, sahn, sinh ra
nadar  bơi
nevar  (nieva) trời đổ tuyết
odiar  căm ghét
olvidar  quên
pagar  trả
parecer  (al ~) hình như
participar  tham gia, tham dự
pasear  đi dạo
pedir  (a algn que haga algo) yêu cầu
pensar  (&#
perder  (batalla, partido) thua
poder  v.tb.'podría'
practicar  (ej un idioma) luyện
preguntar  hỏi
preparar  chuấn bị
prometer  hứa
querer  (vose Arg: PR querés) (vose Chl: PR querís)
recibir  nhận, lĩnh, thu
reparar  chữa, sửa chữa
reunión  buổy họp, cuộc họp (+Curz)
robar  đánh cắp, ăn cắp, (v-pr) trộm (!verif)
saber  biết
salir  đi ra khỏi
saludar  chào
sentarse  ngồi xuống, ngồi
ser  v.tb.'son las'
sumar  cộng
tener  có [neg: không có]
terminar  ('achever') xong, kết thúc
trabajar  làm việc, làm
traducir  phiên dịch
traer  (objeto) mang
usar  dùng
utilizar  dùng, sử dụng
vender  bán
venir  đến
ver  nình thấy
viajar  đi du lịch
visitar  đi thăm / đến thăm
volar  (pájaro, avión) bay