Palabras más ocupadasreligion [rɪ'lɪdʒən] nombre religión: she turned to religion in her moment of crisis, recurrió a la religión en un momento de crisis