Vocabulario Noruego Expresiones Colores0null  
1en/ein  
2to  
3tre  
4fire  
5fem  
6seks  
7syv  
8åtte  
9ni  
10ti  
11elleve  
12tolv  
13tretten  
14fjorten  
15femten  
16seksten  
17sytten  
18atten  
19nitten  
20tjue  
21tjue en  
22tjue to  
23tjue tre  
30tretti ()  
40førti  
50femti  
60seksti  
70sytti  
80åtti  
90nitti  
100ett hundre  
200to hundre  
300tre hundre  
1000ett tusen  
1021ett tusen og 21  
1100ett tusen ett hundre  
1121ett tusen ett hundre og 21  
2000to-tusen  
1,000,000en million  
número _____.nummer _____  
mitad.halv  
menos.mindre  
más.mer