Vocabulario Malayo - Bebidas - VinoVino Añejo Wain tua
Vino Blanco Wain putih
Vino De Jerez Wain Jerez
Vino De La Casa Vino De La Casa
Vino De Mesa Jadual Wain
Vino De OportoOporto Wain
Vino De Reserva Wain Tempah
Vino DulceWain Sweet
Vino Espumoso Wain Sparkling
Vino Rosado Wain merah muda
Vino TintoWain merah
Vino Wain