Vocabulario Haitiano - Sociedad - LeyesAcquittalDecharjeman
AffidavitDeklarasyon sou Sèman
AlibiÈkskuz
AlimonyPansyon alimantè
AllegationAkizasyon
AppealApèl
ArrestArete
Arrest WarrantArestasyon
Attorney (Us)Avoka (US)
BailiffBonimanteur
BriefBrief
CaseKa
ChargeChaje
ConfessionKonfesyon
ConvictKondane
ConvictionKondanasyon
CourtTribinal
CourthouseCourthouse
CourtroomCourtroom
CrimeKrim
CustodyGadavi
Death SentenceLanmò Fraz
Death WarrantLanmò Manda
DefenceDefans
DefendantAkize
DefenderDefann
Diplomatic ImmunityDiplomatik Iminite
DocketRejis
DuressKontrent
EdictEdi
EvidencePrèv
ExecutionEgzekisyon
ExhibitExhibit
ExpropriationÈkspropriyasyon
FelonyKrim
FineFine
Foreman, ForewomanForeman, prezidant
FugitiveFujitif
GuiltyKoupab
HearingTande
In EscrowNan Kondisyonèl
IndictmentAkizasyon
Inferior CourtEnferyè Tribinal
InnocentInnocent
JailPrizon
John DoeJohn Doe
JudgeJij
JurisprudenceSistèm de lwa
JurorJure
JuryJiri
JusticeJistis
Juvenile CourtTribinal Jivenil
LawyerAvoka
Lie DetectorKouche Detektè
LitigantPwosedi
LitigationLitij
NotaryNotè
On BailSou kosyon
On ParoleSou libète pwovizwa
On ProbationSou pwobasyon
OrdinanceÒdonans
PardonTanpri
PlaintiffPleyan
PrisonPrizon
ProofPrèv
ProsecutionPouswit jidisyè
ProsecutorPwokirè
PunishmentPinisyon
StatementDeklarasyon
Superior CourtTribinal Siperyè
Supreme CourtTribinal Siprèm
SuspectSispèk
TestimonyTemwayaj
The AccusedAkize a
The BenchBench la
To Accuse Somebody Of SomethingYon moun ka akize nan yon bagay
To AcknowledgeRekonèt
To Acquit Somebody Of SomethingSomebody To akite nan yon bagay
To AdjournAjoune
To ArraignAkuze
To Arrest Somebody On The Charge Of SomethingYon moun yo arete sou chaj la nan yon bagay
To AttestAteste
To Be Cleared Of All ChargesYo dwe otorize nan tout chaj
To Be Guilty Of SomethingYo dwe koupab de yon bagay
To Be On Trial For SomethingYo dwe sou jijman pou Yon bagay
To Charge Somebody Of SomethingSomebody To chaj nan yon bagay
To Convict Somebody Of SomethingYon moun kondane nan yon bagay
To Dismiss The CaseLi rejte ka a
To Execute Somebody For SomethingYon moun al touye Pou Yon bagay
To ExpropriateÈkspropriyasyon
To Extradite Somebody To A PlaceA èkstrade yon moun nan yon kote
To Find Somebody GuiltyPou Jwenn Yon moun Koupab
To Find Somebody Not GuiltyJwenn Somebody To Pa Koupab
To Give EvidenceBay prèv
To IncriminateSenkrimine
To NullifyAnile
To Pardon Somebody For SomethinTanpri Pou Somebody To Somethin
To Plead GuiltyPlede Koupab
To Punish Somebody For SomethingYon moun pou yon bagay pou Pini
To Reach A VerdictYo rive jwenn yon Vèdik
To Stand TrialA kanpe jijman
To Suspect Somebody Of SomethingYon moun yo sispèk nan yon bagay
To SwearFè sèman
To Testify Against SomebodySomebody To temwaye kont
TrialJijman
Under OathAnba Sèman
VerdictVèdik
WitnessTemwen
Witness Stand (Us)Kanpe Temwen (US)
WritManda