Vocabulario Haitiano - Salud - DoctorAsmaOpresyon
Atrapar Un ResfríoPwan Yon Fwad
Cardiopatía
DesmayarseEndispoze
DolerDoulè
DolorosoKi fè mal
Enfermedad (En General)Maladi (an jeneral)
Enfermedad (Específica)Maladi (Espesifik)
EnfermeraEnfimyè
Estar AgotadoDwe Vann
Estar CansadoPou ou kab vin Fatige
Estar MareadoPou ou kab vin tèt vire
EstornudarEtènye
GripeGrip
HepatitisEpatit
HeridaBlese
Herida (Por Un Arma)Blesi (pou yon zam)
HincharseHoule
HospitalLopital
IndoloroPap genyen doulè
InfartoEnfarktus
InyecciónPiki
MagullarseKraze
MedicinaMedsin
MédicoDoktè
Médico De CabeceraGP
MuletaBeki
Perder El ApetitoPèdi apeti
Quebrarse El BrazoBreaking bra
Quedarse AfónicoRete anroue
QuemarseBoule
Receta MédicaPreskripsyon
Sentirse BienSanti Bon
Ser Alérgico AFè alèji ak
Silla De RuedasChèz woulant
Sonarse La NarizMouche nen
Sufrir DeSoufri nan
Tener DiarreaÈske w gen Dyare
Tener Dolor De CabezaÈske w gen Maltèt
Tener Dolor De DientesÈske w gen doulè Dan
Tener Dolor De EspaldaFè doulè nan do
Tener Dolor De EstómagoÈske w gen doulè nan lestomak
Tener Dolor De GargantaFè Mal gòj
Tener Dolor De OídosGen zòrèy Mal
Tener Erupciones, SarpullidoÈske w gen eripsyon, gratèl
Tener EstreñimientoÈske w gen Konstipasyon
Tener FiebreGen yon lafyèv
Tener GranitosÈske w gen Granites
Tener NáuseasÈske w gen Noze
Tener Un Esguince En El TobilloÈske w gen yon cheviy foule
Tener Un Ojo MoradoGen yon je Nwa
Tener Un ResfríoGen Yon Fwad
Tirita, CuritaEn, Curita
Tomar Un MedicamentoPran yon dwòg
Tomar Una AspirinaPran yon Aspirin
Torcerse El TobilloTrese cheviy
ToserTous
ÚlceraIlsè
VaricelaVarisèl
VendaBand
ViruelaVaryòl
VomitarVomi
YesoEn