Vocabulario Haitiano - Cosas - Direcciones ¿Donde Esta El Patrón?  Ki kote Èske modèl la?
 ¿Donde Esta El Supervisor?  Ki kote Èske Sipèvizè a?
 ¿Donde Esta La Oficina?  Ki kote se biwo a?
 ¿Donde Están Los Trabajadores?  Ki kote yo travayè yo?
 ¿Ese Es El Camino?  Eske se sa ke ES El Camino?
 ¿Este Es El Camino?  Èske sa se yon fason a?
 Al Norte  
 Al Oriente / Al Este  East Al / Al Este
 Al Poniente / Al Oeste  Al Poniente / Al èst
 Al Sur  South
 Arriba  Pi wo pase
 De Vuelta A La Derecha  Soti nan do a dwat a
 De Vuelta A La Izquierda  Soti nan Left Vire
 Indique Por Favor  Tanpri Espesifye
 Siga Derecho  Ale tou dwat
Bajo  Low