Vocabulario Eslovaco Escuela - CienciaAnálisisAnalýza
AstronomíaAstronómia
AtmósferaAtmosféra
BiologíaBiológia
CienciasSciences
CienciasSciences
CientíficasVedecký
ConceptosConcepts
DescubrimientosObjavy
ElementosElements
EnergíaEnergie
EquilibrioZostatok
FilosofíaFilozofia
FísicaFyzika
FísicaFyzika
FórmulaVzorec
FunciónFunkcie
GeologíaGeológie
InformáticaComputing
IngenieríaStrojárstvo
LaboratoriosLaboratóriá
LímitesLimit
LíneasLines
MasaHmota
MateriaZáležitosť
MedicinaLekárstvo
Medicina VeterinariaVeterinárne lekárstvo
MedidasOpatrenia
MétodoMetóda
NúcleoJadro
ObservaciónPozorovanie
OdontologíaZubné lekárstvo
ProfundidadHĺbka
PromedioPriemer
ProporciónPomer
PuntoBod
QuímicaChémia
QuímicaChémia
SuperficiePovrch
SustanciasLátka
TécnicaTechnika
TecnologíaTechnológie
TemperaturaTeplota
TeoríasTeória
TesisDiplomová práca
VelocidadRýchlosť
VolumenObjem