Vocabulario ZapotecoNUEVO DICCIONARIO POR TEMAS ESPAÑOL ZAPOTECO


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Español
Zapoteco
eclipse  chey
eclipse lunar  chey bio’
eclipse solar  chey gobiz
eco  chhi’i
eco  chhi’iyo’obe
educado nazede
egoísta xhawide’
él lebe
ellos le’equebe
elote  za’a
emborrachar chhodze’
encino  yexhe’xhil
enfermedad  yizwe’
entre lhadjo
envidia  xhee
epazote  bite
escama  xheza
escoba  goba
escribir (verbo) chhozoja
escribir (verbo) wezoja
escuchar (verbo) chhozenhaga’
espalda  coze’
espanto  bxhin
España Xtilha
español xtilha
espiga  dao
espina  yeze’
esposo  bene xhi’o
espuma  bzinha 1
esta bien anle
estéril bide 2
estómago  le’e 1
estornudar (verbo) wexhize’ 1
estornudo  xhize’ 1
estrella  belhj
exprimir (verbo) dzina