Vocabulario Arquitecturaa b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v wxyz
Abbey. Abadia. 
Abductor. Abductor.
Acrolith. Escritura griega. 
Acropodium. Pedestal griego. 
Admonition. Advertencia. 
Adorn. Decorar.
Adornment. Decoración. 
Advanced. Adelantar
Airbrick. Ladrillo de ventilación. 
Alloy. Aleación. 
Amendment. Corrección.
Angle-iron. Hierro angular. 
Antefix. Antefija. 
Apartament. Apartamento. 
Aqueduct. Acueducto. 
Arch brick. Ladrillo de cuna. 
Arquitectonic. Arquitectónico. 
Area. Patio, solar.
Arris. Esquina, ariston. 
Asbestos. Amianto, asbesto. 
Asbsetos-cement. Fibrocemento. 
Ashdump. Cenicero. 
Ashlar. Sillar. 
Ashlaring. Pared de buharda, unión de 
cabríos en el techo. 
Asphalto. Asfalto. 
Astragal. Moldura. 
Astylar. Columna, astilla. 
Asylum. Asilo. 
Atelier. Taller de artista, estudio. 
Atlantes. Atlantes. 
Atrium. Atrio. 
Attic. ático o desván. 
Attic base. base ática. 
Auditorium. Auditorio. 
Aula. Aula, salón de clase. 
Aumbry. Alacena. 
Aureale. Aureola. 
Awning. Toldillo, marquesina.
Axonometric. Proyección axonometrica. 
Aztec architecture. Arquitectura azteca.