Vocabulario Vietnamitaabogado  luật sư
actor  diễn viên, [Lonely] tài tử
actriz  nữ diễn viên
alcalde  thị trưởng
alumno  (estudiante) học sinh (CL ngu'ò'i)
ama de casa  người nội trợ
amigo  bạn, bạn bè
anciano  già, (tb n) người già
asesino  kẻ giết người
astronauta  nhà du hàn vũ trụ
bombero  lính cứu hỏa
camarero  người hầu bàn
capitán  (de barco) thuyền trưởng
dentista  nha sĩ
empresario  nhà kinh doanh
escritor  (de libro, canción) người viết
estudiante  sinh viên, học sinh
fantasma  ma
historiador  sử học
ingeniero  kỹ sư
jugador  người chơi đùa
médico  bác sĩ
muchacho  con trai
mujer  đàn bà, người đàn bà, phụ nữ (sv?, más culto)
periodista  nhà báo
pintor  họa sĩ
político  chính tri. gia
profesor  giáo sư
reportero  phóng viên
rey  vua
secretario  thư ký
señor  ông
señora  bà
señorita  cô
sobre  (encima de) trên
traductor  biên dịch viên, người dịch
turista  khách du lịch