Vocabulario Vietnamitaagua  nước
alcohol  rượu
café  cà phê
cerveza  bia
chocolate  sô cô la
leche  sữa
 trà
vino  rượu vang, rượu, rượu nho