Vocabulario Turco Salud - EnfermedadesAsmaAstım
Atrapar Un ResfríoSoğuk yakalamak
CardiopatíaKalp
DesmayarseSoluk
DolerAğrı
DolorosoAcı
Enfermedad (En General)(Genel olarak) Hastalık
Enfermedad (Específica)Hastalık (Özel)
EnfermeraHemşire
Estar AgotadoSatılacak
Estar CansadoYorgun olmak
Estar MareadoBeing Dizzy
EstornudarSneeze
GripeGrip
HepatitisHepatit
HeridaYara
Herida (Por Un Arma)Sakatlık (A Gun için)
HincharseKabarma
HospitalHastane
IndoloroAğrısız
InfartoEnfarktüs
InyecciónEnjeksiyon
MagullarseÇürük
MedicinaTıp
MédicoDoktor
Médico De CabeceraGP
MuletaKoltuk değneği
Perder El Apetitoİştahı Losing
Quebrarse El BrazoBreaking Kol
Quedarse AfónicoBoğuk kalın
QuemarseYanmak
Receta MédicaReçete