Palabras más ocupadaswrite [raɪt]
I vtr (ps wrote
    
pp written)

1   escribir
     (un cheque, una receta) extender
2   US escribir a
3   Inform escribir, copiar
    
II verbo intransitivo escribir [about/on, sobre]
     to write for a paper, colaborar en un periódico