Palabras más ocupadasreaction [rɪ'ækʃən] nombre reacción: they hadn't predicted such an adverse reaction, no habían previsto una reacción tan adversa