Palabras más ocupadasgovern ['gʌvən] verbo transitivo
1   gobernar: she governs the country with an iron hand, gobierna la nación con mano firme
2   (una decisión) guiar: what standards will govern our decision?, ¿en qué nos basaremos para tomar la decisión?
3   Ling regir