Palabras más ocupadasdance [:ns]
I nombre baile
     (clásico, ritual) danza
    
II verbo intransitivo & verbo transitivo bailar: do you want to dance?, ¿quieres bailar?