Vocabulario Sueco - Expresiones - Tiempoahora.nu
más tarde.senare  
antes.före  
mañana.morgon  
tarde.eftermiddag  
tarde-noche.kväll  
noche.natt  
¿Qué hora es?Vad är klockan?  
01:00 a.m.Klockan 1  
02:00 a.m.Klockan 2  
mediodía.eftermiddag  
01:00 p.m.Klockan 13  
02:00 p.m.Klockan 14  
medianoche.Midnatt  
cuarto para las _____.Kvart i _____  
01:30 p.m.Halv två  
_____ minuto(s)_____ minut/minuter  
_____ hora(s)_____ timme/timmar  
_____ día(s)_____ dag/dagar  
_____ semana(s)_____ vecka/veckor  
_____ mes(es)_____ månad/månader  
_____ año(s)_____ år/år