Vocabulario Mayaultrajar pooch’, pooch’il
unificar hunp’éelkun, pa’ate’kun, much’kin
unir nuup, tsaay, nuuch
untar hi’, paak’, ku’ul
urdir waak’
usar ts’aa
utilizar ch’a’, maach