Vocabulario MayaJach k’oja’an. Está muy enfermo.
Jach k’oja’an leti’. Está muy enfermo.
Jach toj óolal leti’. Está muy bien.
Jach k’oja’anen. Estoy muy enfermo.
Jach toj óolalen. Estoy muy bien.
Jach k’oja’anech. Estás muy enfermo.
Jach toj óolalech. Estás muy bien.
Ma’ jach k’oja’aneni’. No estoy muy enfermo.
Ma’ jach toj óolaleni’. No estoy muy bien.
Ma’ jach k’oja’anechi’. No estás muy enfermo.
Ma’ jach toj óolalechi’. No estás muy bien.