Vocabulario Mayaabuela  chiich
abuelo  nool
bebé chaanpal
cónyuge íicham (h), atan (x)
cuñada  baal (x)
cuñado  baal (h)
esposa ataan
esposo íicham
familia ch’i’ibalil, láak’tsilil
gemelo iich, k’uh
generación  ch’i’ibal, ch’i’ibalil
hermana  láak’ (x)
hermana mayor kiik
hermana menor íits’in, ko’olel
hermano  láak’
hermano mayor suku’un
hermano menor íits’in
hija  waal (x)
hijo  aal
madrastra  mahan na’, ka’ana’
madre  na’
mamá na’
marido íicham
mellizo iich
nene chaanpal, chan paal
nieta  áabil (x)
nieto  áabil (h)
niña paal (x)
niño paal
nuera  ilib
padrastro  mahan yuum, ka’a yuum
padre  yuum, taat, taatáa
papá yuum, taat, taatáa
pariente  láak’, láak’ tsil, éet k’i’ik’el
prima mayor ka’ kiik
prima menor ka’ íits’in (x)
primo mayor ka’ suku’un
primo menor ka’ íits’in
sobrina  sob (x)
sobrino  sob
tía  ts’eh na’
tío  ts’eh yuum
vástago k’u’uk, aal kih, aal che’
yerno  ha’an