Transportes Kiliwacarreta nayta’ puñaay u’
carro uwa’ kos’jiin
asiento juwaa u’, uwa’ u’
auto uwa’ kos’jiin
automóvil uwa’ kos’jiin
autopista uña’ tay
avión uwa’ kuiyjúu
coche uwa’ kusejín
piñón kwéu
subir che ek
vía uña’