Naturaleza Kiliwaaire ja’k
álamo meltaay
aliso ju’wakaan
almeja ja’l uwi’
árbol tajak tay
arce jaal kwak
atardecer eñiaay kuteey, eñiaay kubuteey
ballena teet tay u’
barranca metejel, maat metejel
barro maat kekual
biznaga tat
bosque jaal jak, semel jak
caballito de mar naytha’ ja’ tay
calor paal
cañada séchaa upio’, chuwílo nay
cerezo tkmá píikuyak
cerro weey
cerros uweey
charco ja’ jpi’, ja’ jmsig
ciruelo tkma’ kwal
cordillera montañosa semeel uweey
cueva wjaa
delfín jak tukuyak
eclipse lunar ja’la’ teeyt eñoo
eclipse solar eñiaay teeyt eñoo
eco jóow e’ uweey jáa
encino kuap
espina tat
flor piyáuup
foca nuwáay
frío jschiaak
fuego a’aw
hierba semeel
hierro kaichmaat
higuera npap
hoja smak
hoyo mkáp, j’silo
húmedo kuchay
laguna ja’ jpí tay
limonero tkma’
lluvia kwiiy
lobo marino tat ja’ kuyak
luna ja’la’
manzano tkma’ ti’cha’ut
mazorca de maíz ta’yiit kojal
montaña weey tay
monte weey tay
muerto
naranjo tkmá ñaay
noche téey
oso negro kmákan kuñieeg
palmera píyu
peral tkma’ msoow
pez teet
piedra ujá
pino jaal
planta semeel chináwi
platanero piyu kuaan
primavera maat chípam
pueblo já sit
raíz ousmáa maat
río ja’ kos’jiin
semilla yíit
sismo maat jáagui
sol eñiaay
tallo táylit ják
temblar la tierra maat jáagui
temblor maat jáagui
terremoto maat jáagui
vaquita marina jak tukuyak
viña u’ub
vivo yipa’ay