Colores Kiliwaanaranjado ku’seeyp
café (color) ne’jili
color soow
colorado kwal
naranja (color) kwseeyp
amarillo ku’seey
arco iris eñiaay yuusé jáam
azul mílsoow
blanco msaap
claro ju’sáwi
gris pooy
marrón ne’jili
oscuro teey nip
rojo kwal
rosa kwal eñley
verde msoow