Ciudad Kiliwaagua ja’
anillo sal jpáa, ñisal pa’
arrodillarse miy pók p’níi
autobús uwa’ kos’jiin táyio
banca uwa’ u’ tay
banco uwa’ u’ tay
barba há’ ñimí
basura mat jpi’il
bautizar p’sej’il
bebida chee
bicicleta uwa’ kos’jiin saaw
bigote ha’ nimí natum kuyak
bolsa tepi’ u’
bombero a’aw kumust pa’ tay
camión uwa’ kos’jiin táyio
campana nayta’ pnak
carretera uña’ tay
casas uwa’á
cementerio maat u’looy
cielo ma’y
ciudad maay tay
cortar jkáaw
corto nmooj
dentista yaaw tukupa’ tay, yaaw kusooj tay
Dios Maykuyak
domo uwa’
humo chuu
iglesia maycuyak owá
largo kíss
mercado chuguwá
país nñi’ maat
palacio uwa’ tay
panteón maat u’looy
seco saay