Alimentos Kiliwa
aceite ajak sa’ aja’g
aceitoso sa’ atna’tiaak
aceituna tkma’ sa’ atna’tiaak
agave maal
agrio s’il
aguado ja’ag
ají tukujaa
ajo eji’ píkuyak
alimento sjiin
amargo jaa
aplastado matel pelak
asado jsíil
atole s’wiiy
avena npaay kojechaamp
azúcar tukusmákal
banana kuaan
calabaza jmtay
caldo cha’
carne jak
cebada npaay kontati
cebolla eji’
chabacano tkma’ ku’seeyp
chile tukujaa
codorniz jma’ píikuyak
comerciante te’kjowiit
comida tmaa, sjiin
costilla tukosáaw
dulce tukusmákal
elote táyiit kojal
estrella de mar msi’ ja’l kuyak
fríjol jpeep
fruta paay
fruto paay
higo chumbo aa
hoja de maíz táyiit smak
hongo s’pooy
huevo jmá yítl
jugo cha’
magro joon
maguey maal
maíz (planta) ta’yiit (zea mays)
manteca ajak sa’
miel miyaawi
naranja tkmá ñaay
nopal a’a
oliva tkma’ sa’ atna’tiaak
pan npaay meyaal
pato tuwálo ja’
pavo kekuap
perdiz jmá mill
pescado tukuyak
pollo jmá
queso jak nimayu meyaal
sal kwi
salmón teet jawí e’
tamal ta’yiit j’nkueen
toronja tkmá ñaay
tortilla meyaal
trigo npaay
verdolaga koolniáaw
vid u’ub