Adjetivos Kiliwa
abundancia si’waa maay
apestoso saj
arrugado yuu ha’ cholechóol
mucho ulooy máto, siwá
poco teelt