Vocabulario Irlandés - Naturaleza - Medio-AmbienteAgentes ContaminantesTruailleáin
Aguas ResidualesFuíolluisce
Aguas ResidualesFuíolluisce
BasuraBruscar
Calentamiento GlobalTéamh Domhanda
Calentamiento GlobalTéamh Domhanda
Cambio ClimáticoAthrú Aeráide
Cambio ClimáticoAthrú Aeráide
Capa De OzonoCiseal ózóin
Capa De OzonoCiseal ózóin
ConservaciónCaomhnú
ConservarCaomhnaigh
ContaminaciónTruailliú
ContaminaciónTruailliú
Contaminación AcústicaTruailliú Torainn
ContaminanteTruailleán
ContaminanteTruailleán
ContaminarÉilliú
DeforestaciónDífhoraoisiú
DeforestaciónDífhoraoisiú
Dióxido De CarbonoDé-ocsaíd Charbóin
EcológicoÉiceolaíoch
EcológicoÉiceolaíoch
EcologistaÉiceolaí
EcologistaÉiceolaí
EcosistemaÉiceachóras
EcosistemaÉiceachóras
Efecto InvernaderoCheaptha Teasa
Efecto InvernaderoCheaptha Teasa
Eliminación De ResiduosDiúscairt Dramhaíola
Energía EólicaFuinneamh Gaoithe
Energía EólicaFuinneamh Gaoithe
Energía SolarFuinneamh na gréine
EnvenenarNimh
Erosión Del SueloCreimeadh Ithreach
Especies En Peligro De ExtinciónSpeicis i mBaol
Especies En Peligro De ExtinciónSpeicis i mBaol
ExtinciónMúchadh
ExtinciónMúchadh
ExtinguirseDie
Lluvia ÁcidaBáisteach Aigéadach
Lluvia ÁcidaBáisteach Aigéadach
Medio AmbienteComhshaol
Medio AmbienteComhshaol
OrgánicoOrgánach
OrgánicoOrgánach
OzonoÓzóin
OzonoÓzóin
PesticidasLotnaidicídí
PoluciónTruailliú
Polución, ContaminaciónTruailliú, Truailliú
Procesadora De DesperdiciosBruscair Próiseáil
Que No Daña El Medio AmbienteQue Uimh Damáistí An Comhshaol
Que No Daña El Medio AmbienteQue Uimh Damáistí An Comhshaol
Que No Daña La Capa De OzonoNí dochar an Ciseal Ózóin
Radiación NuclearRadaíocht Núicléach
Radiación NuclearRadaíocht Núicléach
RadiactividadRadaighníomhaíocht
ReciclableAthchúrsáilte
ReciclableAthchúrsáilte
RecicladoAthchúrsáil
RecicladoAthchúrsáil
ReciclarAthchúrsáil
Repoblación ForestalForaoisiú
Residuos RadiactivosDramhaíl Radaighníomhach
Residuos TóxicosDramhaíl Tocsaineach
SmogToitcheo
Sustancia RadiactivaSubstaint radaighníomhach
Sustancias QuímicasCeimiceáin
Sustancias QuímicasCeimiceáin
Tóxico Tocsaineach
VenenosNimheanna