Vocabulario Indonesio - Escuela - PersonasDelegadaWakil
DelegadoWakil
DirectorKepala Sekolah
DirectorKepala Sekolah
Director De EscuelaKepala Surat
Director De EscuelaKepala Surat
DirectoraDirektur
Ex-AlumnaEx-Mahasiswa
Ex-AlumnasEx-Murid
Ex-AlumnoLulusan
Ex-AlumnosAlumni
Monitor EscolarSekolah Memantau
ProfesorIbu Guru
Profesor/AIbu Guru
PupiloBangsal