Vocabulario Haitiano - Tiempo - Hora 0:15 (Quince)  0:15 (Kwen)
 0:30 (Treinta)  0:30 (Trant)
 0:45 (Cuarenta Y Cinco)  0:45 (karant-senk)
 4:45 Pm  16:45
 7:00 Am  07:00
 A Las Cuatro Y Cuarenta Y Cinco De La Tarde  Yon Karant kat ak senk nan apremidi a
 A Las Ocho De La Mañana  Yon Las Ocho Maten
 Amanecer (M.)  Dawn (M.)
 Diez Y Media De La Noche  Dis ak mwatye nan mitan lannwit lan
 En La Madrugada (F.)  Nan Dawn (F.)
 En La Mañana (F.)  Nan maten an (F.)
 En La Noche (F.)  Nan mitan lannwit (F.)
 En La Tarde (F.)  Nan aswè a (F.)
 Esté Allá A Las Tres De La Tarde  Dwe gen pou Twa a nan aswè a
 Esté Aquí A Las Seis Y Quince De La Mañana  Fè isit la nan sis kenz Maten
 Mañana (F.)  Denmen (F.)
 Medianoche (F.)  Minwi (F.)
 Mediodía (M.)  Midi (M.)
 Noche (F.)  Lannwit (F.)
 Puesta (F.) Del Sol (M.)  Komisyonin (F.) Del Sol (M.)
 Tarde (F.)  Apremidi (F.)