Vocabulario Gallego - Trabajo - OficinaAbrecartasAbrecartas
Agenda (De Despacho De Mesa)Axenda (De Despacho Table)
Agenda De BolsilloAxenda de peto
Agenda De TrabajoAxenda do Traballo
Anotación ; ApunteAnotación; Nota
Archivador/AArquivo / A
Archivo(Documento)Ficheiro (Document)
Archivo(Sitio)Archive (Sitio)
BlocAlmofada
BolígrafoEsferográfica
CalculadoraCalculadora
Carpeta (Papeles,Documentos)Cartafol (papel, papel)
Carpeta De AnillasAneis de cartafol
Carpeta De InformaciónInformación Cartafol
CartaCarta
Celo ; Cinta AdhesivaCelo; Cinta adhesiva
Coger/Contestar El TeléfonoLeve / coller o teléfono
Contestador AutomáticoContestador
Corrector (Líquido), Tipp-ExCorrector (Liquid), Tipp-Ex
CorreoCorreo
Cuartilla (1/2 Folio)Cuartilla (1/2 Folio)
DiarioDiariamente
DiscoDisco
Disco DuroDisco duro
DocumentoDocumento
Enviar Un FaxEnviar un fax
Enviar, Echar Al CorreoEnviar por correo-e de derramamento
EscánerEscáner
EscritorioSecretaria
FaxFax
Ficha (De Archivo)Listing (Foto)
FicheroArquivo
Fichero De Datos (Informática)Arquivo de Datos (Computer)
Fichero InformativoFact File
Fichero(Mueble)Ficheiro (Mobles)
Folio(Hoja)Folio (Folla)
FotocopiadoraFotocopiadora
Gráficos Por OrdenadorPor computación gráfica
GrapaGrapa
GrapadoraGrampeador
Guardar ; ArchivarGardar; Arquivo
Hoja De CálculoSpreadsheet
ImpresoraImpresora
Impresora LáserImpresora con láser
Imprimir Documento , PáginaImprimir páxina do documento
Inventario ; BalanceInventario; Equilibrio
LápizLapis
LibretaCaderno
Libreta De AnillasBook Of Rings
Libreta De DireccionesAxenda de enderezos
Libro De ContabilidadLibro caixa
Listado (Informática)List (Computer)
Listín De Teléfonos (Teléfonico)Rueiro (teléfono)
Llamar Por TeléfonoTeléfono
Máquina De EscribirMáquina de escribir
Mecanógrafo/ADatilógrafo / A
MódemMódem
Muebles De OficinaMobles de oficina
Oficina ; DespachoOficina; Oficina
OficinistaBalconista
OrdenadorOrdenador
Ordenador CentralEstrutura principal
Ordenador De GestiónXestión do Ordenador
Ordenador Personal (Pc)Ordenador persoal (PC)
Ordenador Portátil (Pequeño)Portátil (Small)
PantallaPantalla
Papel ContinuoPapel Continuo
Papel CuadriculadoPapel Trazando
Papel De CartasTarxeta de papel
Papelera (Recipiente)Trash (Container)
Pasar Una LlamadaPase A Call
PegamentoCola
PisapapelesPaperweight
Pluma EstilográficaFountain Pen
PortadocumentosTitulares
PortafoliosCartafol
Portalápices Para EscritorioLapis Para Desk
PortaminasPortaminas
Portapapeles(Maletín)Portapapeis (Cartafol)
Procesador De TextosProcesador de textos
ProgramaPrograma
RotuladorMarcador
Secretario/A ; AdministrativoSecretario / A; Administrativo
SelloSelo
Sobre (Carta)Sobre (Letter)
SujetapapelesClip
TecladoTeclado
TeléfonoTeléfono
TijeraForca
TintaPintura
Tomar NotasTomar Notas
Trabajo AdministrativoPapel
Una Mesa De DespachoA mesa de oficina