Vocabulario Gallego - Gramatica - Adverbios-TiempoA Cada HoraDe hora en hora
A MenudoA Miúdo
A VecesÁs veces
AbajoAbaixo
AfortunadamenteAfortunadamente
AhíAlí
Alguna VezSempre
Algunas VecesÁs veces
AllíAlí
AnualmenteAnualmente
ArribaArriba
BastanteFermosa
BienTodo Correcto
Cada Dos DíasCada dous días
CasiCase
Casi NuncaRaramente
DailyDiariamente
DemasiadoMáis
DeprisaPress
Dos VecesDúas veces
Dos Veces Al MesDúas veces ao mes
EnseguidaInmediatamente
FrecuentementeFrecuentemente
HabitualmenteXeralmente
InmediatamenteInmediatamente
MalMal
MásMáis
MensualmenteMensual
MuyMoi
No ObstanteCon todo
NormalmenteNormalmente
NuncaneverNuncanever
OcasionalmenteOcasionalmente
Por Mucho TiempoPor Moi Tempo
Quizás, QuizáPerhaps, Perhaps
RealmenteRealmente
RecientementeRecentemente
RegularlyRegularmente
SemanalmenteSemanal
SiempreSempre
Sobre Todo, EspecialmenteSobre todo, sobre todo
TodavíaAínda
Todos Los AñosTodo Anos
Todos Los DíasTodos os Días
Todos Los MesesTodos os meses
Tres VecesTres veces
Una VezUnha Vez
Una Vez Al DíaDespois dun día
YaXa