Vocabulario Gallego - Ciudad - BomberosAbrigoAbrigo
AguaAuga
Alarma De IncendioAlarma de incendio
BomberoBombeiro
Bombero ForestalBosque Bombeiro
Bombero VoluntarioBombeiro Voluntario
Bomberos ParacaidistasLume Parachute
Camión De BomberosCoche de bombeiros
CascoCasco
CombustibleCombustible
Cuerpo De BomberosCorpo de Bombeiros
DeflagraciónExplosión
Escalera De IncendiosEscaleira de incendios
EscalerasEscaleira
Evacuación De EmergenciaEvacuación de emerxencia
ExtintorExtintor
Fuego O IncendioLume O Lume
HachaMachado
Hidrante De IncendioBoca de incendio
HumoFume
Incendio  ForestalIncendio Forestal
La Casa Se Ha QuemadoA casa foi queimada
MangueraMangueira
Parque De BomberosFirehouse
PirólisisA pirólise
Protección CivilProtección Civil
Puerta CortafuegoPuerta Firewall
RiesgoRisco
Triángulo Del FuegoTriángulo do Lume
Vehículo De BomberosVehículo de Bombeiro