Vocabulario Filipino - Sociedad - LeyesAcquittalPagpapawalang-sala
AffidavitApidabit
AlibiDahilan
AlimonySustento
AllegationPaninindigan
AppealPanawagan
ArrestAresto
Arrest Warrant#NAME?
Attorney (Us)Abugado (sa Amin)
BailiffOpisiyal ng batas
BriefMaikling pangungusap
CaseKaso
ChargeSingilin
ConfessionPag-amin
ConvictMapatunayang may sala
ConvictionPaghatol
CourtHukuman
CourthouseCourthouse
CourtroomCourtroom
CrimeKrimen
CustodyPag-iingat
Death SentenceKamatayan Pangungusap
Death WarrantParusang kamatayan
DefenceTanggulan
DefendantAng nasasakdal
DefenderIpagtanggol
Diplomatic ImmunityDiplomatic kaligtasan sa sakit
DocketMag-etiketa
DuressPamimilit
EdictUtos
EvidenceEbidensya
ExecutionPagpapatupad
ExhibitEksibisyon
ExpropriationPag kamkam
FelonyIsang mabigat na kasalanan
FineMulta
Foreman, ForewomanKapatas, kapatas
FugitiveTakas
GuiltyMay kasalanan
HearingPandinig
In EscrowEskrow
IndictmentPagsasakdal
Inferior CourtBulok Court
InnocentWalang kasalanan
JailKulungan
John DoeKaraniwang tao
JudgeHukom
JurisprudenceBatas
JurorHurado
JuryLupong tagahatol
JusticeKatarungan
Juvenile CourtJuvenile Court
LawyerAbogado
Lie DetectorNagsasabi ng totoo Detector
LitigantMay usapin
LitigationLitigasyon
NotaryNotaryo
On BailSa piyansa
On ParoleParolado
On ProbationNasa probasyon
OrdinanceBatas
PardonPatawad
PlaintiffMay sakdal
PrisonBilangguan
ProofPatunay
ProsecutionPag-uusig
ProsecutorTagausig
PunishmentParusa
StatementPahayag
Superior CourtSuperior Court
Supreme CourtKataas-taasang hukuman
SuspectMag-akala
TestimonyPatotoo
The AccusedInakusahan ang
The BenchAng Bench
To Accuse Somebody Of SomethingIsang tao Upang akusahan Ng May
To AcknowledgeUpang Kilalanin
To Acquit Somebody Of SomethingIsang tao Upang magpawalang-sala Ng May
To AdjournUpang itindig
To ArraignUpang magsakdal
To Arrest Somebody On The Charge Of SomethingIsang tao Upang aresto Sa Ang Pagsingil sa Pag-Ng May
To AttestUpang magpatotoo
To Be Cleared Of All ChargesUpang Ma-clear Ng Ang lahat ng Singil
To Be Guilty Of SomethingUpang Maging nagkasala ng May
To Be On Trial For SomethingUpang Maging Sa Pagsubok Para sa Isang bagay
To Charge Somebody Of SomethingIsang tao Upang Singilin Ng May
To Convict Somebody Of SomethingIsang tao Upang mapatunayang may sala Ng May
To Dismiss The CaseUpang Huwag pansinin Kaso Ang
To Execute Somebody For SomethingIsang tao Upang Ipatupad Para sa Isang bagay
To ExpropriateUpang kamkamin
To Extradite Somebody To A PlaceUpang pabalikin ng isang tao sa isang Lugar
To Find Somebody GuiltyUpang Maghanap ng isang tao nagkasala
To Find Somebody Not GuiltyMaghanap ng isang tao sa walang kasalanan
To Give EvidenceUpang Magbigay ng Katibayan
To IncriminateUpang magparatang
To NullifyUpang magpawalang-bisa
To Pardon Somebody For SomethinPagpapawalang-sala Para sa isang tao sa Somethin
To Plead GuiltyUpang umamin ng kasalanan
To Punish Somebody For SomethingPara sa isang tao May Upang parusahan
To Reach A VerdictUpang Abutin Ang pasya ng hurado
To Stand TrialUpang Stand Trial
To Suspect Somebody Of SomethingIsang tao upang maghinala Ng May
To SwearUpang isumpa
To Testify Against SomebodyIsang tao Upang patunayan Laban
TrialPagsubok
Under OathNang nanumpa
VerdictPasya ng hurado
WitnessTestigo
Witness Stand (Us)Saksi Stand (sa Amin)
WritSulat