Vocabulario Filipino - Personas - AmistadAmigoKaibigan
AmistadPagkakaibigan
AmorPag-ibig
AsociaciónKaugnayan
ClubKlab
ColegaKasamahan
CompañerismoPagsasama
CompañeroKasamahan
ComunidadKomunidad
ConocerMagtipun-tipon
ConocidoAlam
ConvivirMagkakasamang mabuhay
CordialidadSigla
EnemigoKaaway
GrupoGrupo
Llevarse BienMagkakaayos
OdioGalit
PandillaGang
ParienteKamag-anak
PresentarIlagay sa harap
SocioKasosyo
VecinoKapit-bahay