Vocabulario Eslovaco Naturaleza - Medio-AmbienteAgentes ContaminantesZnečisťujúce látky
Aguas ResidualesOdpadových vôd
Aguas ResidualesOdpadových vôd
BasuraOdpadky
Calentamiento GlobalGlobálne otepľovanie
Calentamiento GlobalGlobálne otepľovanie
Cambio ClimáticoZmena klímy
Cambio ClimáticoZmena klímy
Capa De OzonoOzónová vrstva
Capa De OzonoOzónová vrstva
ConservaciónKonzervácia
ConservarZachovať
ContaminaciónKontaminácia
ContaminaciónKontaminácia
Contaminación AcústicaHluková záťaž
ContaminanteZnečisťujúcich látok
ContaminanteZnečisťujúcich látok
ContaminarKontaminovať
DeforestaciónOdlesňovanie
DeforestaciónOdlesňovanie
Dióxido De CarbonoOxid uhličitý
EcológicoEkologický
EcológicoEkologický
EcologistaEkológ
EcologistaEkológ
EcosistemaEkosystém
EcosistemaEkosystém
Efecto InvernaderoSkleník
Efecto InvernaderoSkleník
Eliminación De ResiduosLikvidácia odpadu
Energía EólicaVeterná energia
Energía EólicaVeterná energia
Energía SolarSolárna energia
EnvenenarJed
Erosión Del SueloPôdne erózie
Especies En Peligro De ExtinciónOhrozené druhy
Especies En Peligro De ExtinciónOhrozené druhy
ExtinciónZánik
ExtinciónZánik
ExtinguirseZomrieť
Lluvia ÁcidaKyslý dážď
Lluvia ÁcidaKyslý dážď
Medio AmbienteProstredie
Medio AmbienteProstredie
OrgánicoOrganický
OrgánicoOrganický
OzonoOzón
OzonoOzón
PesticidasPesticídy
PoluciónZnečistenie
Polución, ContaminaciónZnečistenie, znečistenie
Procesadora De DesperdiciosOdpadu Spracovanie
Que No Daña El Medio AmbienteQue No poškodzuje životné prostredie
Que No Daña El Medio AmbienteQue No poškodzuje životné prostredie
Que No Daña La Capa De OzonoTo nepoškodzuje ozónovú vrstvu
Radiación NuclearJadrového žiarenia
Radiación NuclearJadrového žiarenia
RadiactividadRádioaktivita
ReciclableRecyklovateľné
ReciclableRecyklovateľné
RecicladoRecyklácia
RecicladoRecyklácia
ReciclarRecycle
Repoblación ForestalZalesňovanie
Residuos RadiactivosRádioaktívnych odpadov
Residuos TóxicosToxický odpad
SmogSmog
Sustancia RadiactivaRádioaktívny látka
Sustancias QuímicasChemikálie
Sustancias QuímicasChemikálie
Tóxico Toxický
VenenosJedy