Vocabulario Aymaraa b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v y z

Nacer Yuriña
Nada Hani-cunas
Nariz Nasa
Negro Chchiara
Nervio Ancu
Nevar Khunu
Nido Thapa
Niebla Urpu, khenaya
Nieto Alchi
Nieve Khuna
Niño Imilla
No (Negativo) Haniwa
Noche Aruma
Nombre Suti
Nosotros Hiwasa
Noviembre Chinu-Phajhsi
Nube Huyphi
Nublarse Kinayata
Nudo Mukku
Nuestro Hiwasanqui
Nuevo Machakka
Numerar Hakju
Nunca Ni-cunapacha