Vocabulario PORTUGUÉSA | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V, Y, Z

obeso obeso
obstetricia obstetrícia
ocular ocular
oftálmico oftálmico
oftalmología oftalmologia
oír ouvir
ojo olho
oler cheirar
olfativo olfativo
olfato olfato
olfato cheiro
ombligo umbigo
ombligo umbigo
omóplato, escápula omoplata
oncocercosis (f) oncocercose (f)
operación cesárea (f) operação cesária
óptico óptico
optometría optometría
oral oral
oreja orelha, ouvido
orgánico orgânico
organismo organismo
órgano órgão (m)
orgasmo orgasmo
orina urina
orinar urinar
ortopedia ortopedia
ortopedista (m/f) ortopedísta (m/f)
osificación (f) ossificação (f)
osteoartritis (f) osteoartrite (f)
osteomalacia osteomalacia
osteópata (m/f) osteopata (m/f)
ovario ovário
ovulación (f) ovulação (f)
ovular ovular
oxidar oxidar
oxígeno oxigênio
ozono ozônio