Vocabulario PORTUGUÉSA | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V, Y, Z

bacteria bactéria
bacteriano bacterial
bacterias lisogénicas bactérias lisogênicas
bacteriológico bacteriológico
bañar banhar
barba queixo
barriga barriga
bazo baço
bebé (m) bébé (m)
beta-blocker beta-blocker
bilis (f) bilis
biometria biometria
biopsia biópsia
bisexual bissexual
boca boca
bomba corazón-pulmón (f) coraçãopulmão artificial (f)
bomba gástrica *
botulismo botulismo
brazo braço
bronquio brônquio
bronquitis (f) bronquite (f)
bulimia bulimia
bursitis (f) bursite (f)
busto busto