Vocabulario Danés - Numeros1 en ()/et  
2 to  
3 tre  
4 fire  
5 fem  
6 seks  
7 syv  
8 otte  
9 ni  
10 ti  
11 elleve  
12 tolv  
13 tretten  
14 fjorten  
15 femten  
16 seksten  
17 sytten  
18 atten  
19 nitten  
20 tyve  
21 enogtyve  
22 toogtyve  
23 treogtyve  
30 tredieve  
40 fyrre  
50 halvtreds, femti ()  
60 tres  
70 halvfjerds  
80 firs  
90 halvfems  
100 ethundrede  
150 ethundrede og halvtreds  
200 tohundrede  
300 trehundrede  
1000 tusind  
2000 totusinde  
1,000,000 en million  
1,000,000,000 en milliard  
1,000,000,000,000 en billion  
número ______. nummer _____  
la mitad. halv  
menos. mindre  
más. mere  
100 ett hundra
 • 175 ett hundra sjuttiofem
 • 200 två hundra
 • 300 tre hundra
 • 1000 ett tusen
 • 2000 två tusen
 • 3758 Tre tusen sju hundra femtioåtta
 • 1,000,000 En miljon
 • 1,000,000,000 En miljard
 • 1,000,000,000,000 En biljon
 • número _____(). nummer _____
 • mitad. halv/halvt/halva
 • menos. mindre/mindre än
 • más. mer/mer än