Vocabulario Danés - Cosas - Direcciones ¿Donde Esta El Patrón?  Hvor er det mønster,?
 ¿Donde Esta El Supervisor?  Hvor er tilsynsførende?
 ¿Donde Esta La Oficina?  Hvor er Office?
 ¿Donde Están Los Trabajadores?  Hvor er arbejderne?
 ¿Ese Es El Camino?  Er det Es El Camino?
 ¿Este Es El Camino?  Er dette den måde?
 Al Norte  Nord
 Al Oriente / Al Este  East Al / Al Este
 Al Poniente / Al Oeste  Al Poniente / Al Oeste
 Al Sur  Syd
 Arriba  Frem
 De Vuelta A La Derecha  Fra tilbage til højre
 De Vuelta A La Izquierda  Fra venstresving
 Indique Por Favor  Venligst Angiv
 Siga Derecho  Gå Straight
Bajo  Lav