Vocabulario Catalán - Cosas - Direcciones ¿Donde Esta El Patrón?  On Aquesta El Patró?
 ¿Donde Esta El Supervisor?  On Aquesta El supervisor?
 ¿Donde Esta La Oficina?  On Aquesta L'Oficina?
 ¿Donde Están Los Trabajadores?  On Estan Els treballadors?
 ¿Ese Es El Camino?  ¿Aquest És El Camí?
 ¿Este Es El Camino?  Aquest És El Camí?
 Al Norte  Al Nord
 Al Oriente / Al Este  A l'Orient / A l'Est
 Al Poniente / Al Oeste  En Ponent / A l'Oest
 Al Sur  Al Sud
 Arriba  A dalt
 De Vuelta A La Derecha  De Volta A La Dreta
 De Vuelta A La Izquierda  De Volta A L'Esquerra
 Indique Por Favor  Indiqui Per Favor
 Siga Derecho  Seguiu Dret
Bajo  Sota