Vocabulario Búlgaro Escuela - MatematicasCongruenteСходен
CrearСъздавам
DiferenteРазличен
Dividido PorРазделена на
DividirВододел
DivisibleДелим
El ÁnguloЪгълът
El Ángulo ObtusoТъп ъгъл
El ArcoEl Arco
El ÁreaThe пространство
El CalendarioКалендарът
El CentavoThe Penny
El CentímetroСантиметър
El CentroЦентърът
El CeroНулевата
El ChordónThe Chord?n
El CilindroЦилиндър
El CírculoКръгът
El CocienteКоефициент
El ConoКонуса
El CuadranteКвадрант
El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.)Четириядреният (съществително); Quad (прил.)
El CuboThe Cube
El DecágonoThe десетоъгълник
El DecimalСлед десетичната
El DecímetroThe дециметър
El DenominadorЗнаменателя
El Denominador ComúnОбщият знаменател
El DiámetroДиаметърът
El DígitoЦифрата
El DividendoДивидентът
El DivisorДелител
El DobleДвойникът
El Equivalente DecimalДесетичния еквивалент
El ExponenteЕкспонатът
El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb)Факторът (Само Noun, Not родствен За глагола)
El Factor ComúnОбщият фактор
El GalónГалон
El GramoГрам
El HeptágonoThe Седмоъгълник
El HexágonoШестоъгълника
El KilogramoКилограмът
El KilómetroКилометър
El LitroThe литър
El MetroМетрото
El MiligramoМилиграм
El MililitroThe милилитър
El MilimetroThe Milimetro
El MinutoМинутата
El ModeloМодел
El ModoВид
El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.)The Multiple (съществително) (многократно Adj.)
El Múltiplo ComúnThe общо кратно
El NonágonoThe Деветоъгълник
El NumeradorВ числителя
El NúmeroThe Number
El Número CompuestoСъединение Номер
El Número MixtoСъвместният номер
El Número NegativoThe отрицателно число
El Número PrimoThe Primo номер
El Objeto (Noun Only)Обекта (Noun Only)
El OrigenПроизходът
El Par (Noun Only)The Par (съществително Only)
El ParalelogramoУспоредник
El PentágonoПентагонът
El PerímetroПериметъра
El PeríodoПериодът
El PolígonoПолигонът
El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”)Цена (съществително Само, в смисъл на "цена")
El PrismaThe Prisma
El Prismo RectánguloThe Присмо Box
El ProblemaПроблемът
El ProductoПродуктът
El RadioThe Radio
El RangoГамата
El RectánguloThe Box
El RomboThe Rombo
El SegmentoСегмент
El Segmento De LíneaОтсечка
El SignoЗнакът
El Signo De DólarDollar подпише
El TérminoТерминът
El TotalОбщият
El TrapezioThe Trapezio
El TriánguloБермудският
El Triángulo AgudoОстрата триъгълник
El Triángulo EquiláteroТриъгълникът на равностранен
El Triángulo IsóscelesТриъгълникът на равнобедрен
El Triángulo ObtusoТриъгълникът на тъп
El Triángulo ScalenoТриъгълникът на Scaleno
El ValorСтойността
El Valor AbsolutoАбсолютната стойност
El VérticeВръх
El VolumenОбемът
Equilátero/AРавностранен / А
Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun)Equivalent (кор.), Което е равно (съществително)
Escaleno/AРазностранен / A
Estimado/AОчаквано / A
EstimarПриблизителна оценка
FahrenheitФаренхайт
FalsoФалшив
Grupos IgualesСъщите групи
HorizontalХоризонтален
IgualРавен
IsóscelesРавнобедрен
La BaseОснова
La CapacidadКапацитет
La CircunferenciaОбиколката
La Coordenada (Noun)The координира (съществително)
La DiferenciaРазлики
La DocenaДузина
La EcuaciónУравнение
La ExpresiónИзразяване
La Expresión AlgebraicaЗаявяването Алгебрична
La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”)Фигура (таблица или графика); Не е родствен За "Фигура" As "числото")
La Figura PlanaLa Plana фигура
La Forma EstándarСтандартния формуляр
La FunciónФункцията
La GráficaДиаграма
La Gráfica De BarrosGraphic De Барос
La Gráfica De LíneasLine Graph
La HoraВреме
La IntersecciónПресичането
La LíneaThe Line
La Línea De SimetríaЛинията на Symmetry
La Línea NuméricaЧислено Line
La MultiplicaciónУмножение
La OnzaThe унция
La PictográficaThe с икони
La PintaLa Pinta
La PirámideПирамидата
La Pirámide RectangularПравоъгълна Pyramid
La Pirámide TriangularТриъгълна пирамида
La PosiciónПозицията
La PredicciónПредсказване
La ProbabilidadВероятност
La ReflecciónОтражението
La RotaciónВъртене
La SimetríaСиметрия
La SoluciónРешението
La SumaСума
La TablaМаса
La Tabla De FrecuenciasТаблица на честотни
La Tabla De FuncionesТаблица от функции
La TemperaturaТемпературата
La TransformaciónТрансформацията
La Variable (Noun); Variable (Adj.)Променливата (съществително); Променлива (прил.)
La YardaДворът
Las CoordinadasКоординираното
Las DivisionesОтделите
Las Líneas ParalelasНа успоредни линии
Las Operaciones InversasОбратни операции
Los CentavosCents
Los DatosФакти
Los DoblesThe Doubles
Los FactoresФактори
Los MúltiplosКратните
Los RadiosРадиостанциите
Los ResultadosРезултатите
Los SegundosВторото
Los VérticesВърховете
Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”)Medium (Само геометрия, не родствен За "Middle Value")
Modelado/A (Adj.)Моделиране / A (кор.)
Multiplicado/A (Adj.)Multiplied / A (кор.)
Multiplicado/A PorMultiplied / A За
MultiplicarУмножете
Neto/A (Adj. Only)Net / A (кор. Only)
Ordenar (Verb), El Orden (Noun)Sort (Verb), редът (съществително)
Paralelo/AParallel / A
PerpendicularПерпендикулярен
PiПи
Por (Sometimes: Per)С (понякога: Per)
ReagruparПрегрупирам
Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For NounВзаимен / A (прил Only.); Не е родствен За Noun
RepresentaПредставлява
Representado/A (Adj.)Представител / A (кор.)
SimplificarОпростете
VerticalВертикален