Números en Sueco

Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Listado de números en sueco del 1 al 100

0noll
1ett
2två
3tre
4fyra
5fem
6sex
7sju
8åtta
9nio
10tio
11elva
12tolv
13tretton
14fjorton
15femton
16sexton
17sjutton
18arton
19nitton
20tjugo
21tjugoett
22tjugotvå
23tjugotre
24tjugofyra
25tjugofem
26tjugosex
27tjugosju
28tjugoåtta
29tjugonio
30trettio
31trettioett
32trettiotvå
33trettiotre
34trettiofyra
35trettiofem
36trettiosex
37trettiosju
38trettioåtta
39trettionio
40fyrtio
41fyrtioett
42fyrtiotvå
43fyrtiotre
44fyrtiofyra
45fyrtiofem
46fyrtiosex
47fyrtiosju
48fyrtioåtta
49fyrtionio
50femtio
51femtioett
52femtiotvå
53femtiotre
54femtiofyra
55femtiofem
56femtiosex
57femtiosju
58femtioåtta
59femtionio
60sextio
61sextioett
62sextiotvå
63sextiotre
64sextiofyra
65sextiofem
66sextiosex
67sextiosju
68sextioåtta
69sextionio
70sjuttio
71sjuttioett
72sjuttiotvå
73sjuttiotre
74sjuttiofyra
75sjuttiofem
76sjuttiosex
77sjuttiosju
78sjuttioåtta
79sjuttionio
80åttio
81åttioett
82åttiotvå
83åttiotre
84åttiofyra
85åttiofem
86åttiosex
87åttiosju
88åttioåtta
89åttionio
90nittio
91nittioett
92nittiotvå
93nittiotre
94nittiofyra
95nittiofem
96nittiosex
97nittiosju
98nittioåtta
99nittionio
100hundra
Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest